www.splitsingnee.nl

Hoezo splitsing?

Het kabinet-Balkenende wil de Nederlandse energiebedrijven gaan splitsen. Als de plannen doorgaan worden deze bedrijven gesplitst in een netwerkgedeelte (transport en distributie) en een zelfstandig commercieel gedeelte (productie en levering). (Lees hier meer over het kabinetsplan).

Waarom wil dit kabinet deze splitsing doorvoeren? En waarom is dit slecht voor Nederland?

 

Meer concurrentie zou goed zijn

Splitsing van de energiebedrijven is in de ogen van minister Van der Hoeven van Economische Zaken een logisch gevolg van het Europese streven om nog meer concurrentie te krijgen op de markten voor energie. Want op papier moet meer concurrentie gunstig voor de afnemers uitpakken. Lagere prijzen; betere service. Is de bedoeling.

Meer concurrentie wordt in stappen bereikt. Eerst komt er een vrije keuze voor de afnemer welke leverancier hij wil hebben. Dat doet de energiebedrijven al schrikken en scherper concurreren.

Die “liberalisering” hebben we in Nederland inmiddels bereikt. Vér voor de meeste EU-lidstaten.

 

Nieuwkomers de ruimte geven

Vervolgens is de regering aan de slag gegaan om de leveranciers van energie te dwingen alle hinderpalen voor meer concurrentie op te ruimen.Dus bijvoorbeeld nieuw opgerichte ondernemingen moeten alle kans krijgen te concurreren.

Als de nieuwe onderneming X bijvoorbeeld bij een energieproducent hier of in het buitenland energie massaal en dus goedkoop inkoopt, dan moet hij natuurlijk - tegen een redelijke betaling – zijn ingekochte energie over de netwerken van Nederlandse energiebedrijven mogen vervoeren. Want dat zijn de enige netwerken die er liggen. Om zo die ingekochte energie bij zijn eigen klanten te kunnen afleveren.

 

Geen valse streken

De huidige grote energiebedrijven in Nederland hebben die netwerken in handen. Ze horen gewoon tot hun bedrijf. Maar nu kun je natuurlijk een deel van de kosten van bijvoorbeeld je verkoopapparaat laten drukken op je netwerkbedrijf.

Als onderneming X dan langskomt en over je net wil, laat je hem lekker meebetalen aan die verhoogde kosten van je net. Dus zijn energie aan de klant wordt weer een tikje duurder. Da’s prettig in de concurrentiestrijd.

Je laat hem zo ook als het ware jouw verkoopapparaat subsidiëren. En met die goedkopere verkoopafdeling van jou beconcurreer je hem dan weer. Dat zou natuurlijk niet eerlijk zijn.

De minister beweert nu dat het zo gaat. De energiebedrijven bestrijden dat met klem. Ze wijzen er op dat ze buitengewoon efficiënt werken en dat elk bedrijfsonderdeel de eigen broek moet ophouden. Dus ook de netwerken.

 

Minister komt alleen met verdachtmakingen

De minister heeft nog nimmer ook maar enig bewijs voor die vermeende truc weten aan te dragen, maar eigenwijs als ze is, zegt ze dat er toch radicale maatregelen nodig zijn. Laten we dat netwerkbedrijf dus maar van de energiebedrijven afnemen, zegt ze. Laten we de energiebedrijven dus maar splitsen. Dan kunnen de commerciële delen van de energiebedrijven ook niet langer de winsten van de netwerkbedrijven in hun zak steken en ook daarmee oneerlijk concurreren, aldus de minister.

 

Geen enkel ander EU-land doet dit

Maar geen enkel ander land in de EU piekert er over zijn energiebedrijven te splitsen. Integendeel. Die andere regeringen accepteren dat hun bedrijven fuseren en groter worden. Niet kleiner en zwakker, zoals onze wakkere regering dat nu van plan is. Zijn al die andere regeringen dom en is onze minister als enige slim ?

Alle adviesorganen van de regering die zich hierover gebogen hebben, zeggen: minister pas toch op. Kijk eerst eens naar andere mogelijkheden. Dat zeiden de Algemene Energie Raad, het Centraal Planbureau, de Raad van State... Zelfs zijn eigen topambtenaar de Directeur-Generaal Energie en zijn eigen controledienst de Dte willen een ander oplossing dan splitsen. Kortom, iedereen met kennis van zaken raadt het af.


Splitsen in 2 bedrijven is een dure grap

De huidige aandeelhouders van de energiebedrijven - provincies en gemeenten - moeten dus in plaats van één bedrijf, straks in 2007, twee bedrijven hebben. Met twee verschillende directies. Van allebei die bedrijven zijn provincies en gemeenten dan aandeelhouder. Dat is geen eenvoudige en zeker geen goedkope operatie. Bedrijven uit elkaar trekken, nieuwe gebouwen betrekken, bedrijfswagens overspuiten, nieuwe reclames ontwerpen, nieuwe salarissystemen, pensioenen etc.etc.etc. Dat kost sowieso om te beginnen € 100 miljoen. Bovendien, als je de blijvend hogere kosten bekijkt (want die “oude” energiebedrijven waren zeer efficiënt, de nieuwe natuurlijk minder) dan komt er nog eens € 450 miljoen bij. Per jaar. Minstens de komende tien jaar. De minister heeft het zelf laten uitrekenen, dus die bedragen kloppen. U mag 3 x raden wie die extra kosten gaat betalen. Inderdaad, de afnemer. Tel uit je winst.

 

Bedrijven vervolgens uitverkopen

Dan zijn we aan stap 3: de aandelen van dat verkoopbedrijf mogen worden verkocht. Als het wetsvoorstel eenmaal is goedgekeurd. Die grote buitenlandse energieleveranciers, die nog steeds door overnames groter worden, staan te trappelen om de afgesplitste Nederlandse verkoopbedrijven over te nemen. Ze kopen als het ware de kaartenbak met klanten. Dat levert dan wel een leuke duit voor provincies en gemeenten voor hun aandeeltjes op, maar de gevolgen zijn enorm.

 
Enorme gevolgen

• Als grote buitenlandse ondernemingen energie leveren, hebben we zelf niks meer te zeggen over de prijs. Die wordt voortaan in Düsseldorf, Parijs of Londen bepaald. Willen we dat?  Nu energie toch al duurder wordt?

• Het is slecht voor de werkgelegenheid. Duizenden banen gaan verloren. Want Nederlandse hoofdkantoren kunnen heel wat kleiner worden; in een call center in Antwerpen kunnen ze de klantenservice voor Nederland er ook nog wel even bijpakken; er hoeven minder centrales in Nederland te worden gebouwd; toeleveranciers krijgen dus minder klandizie; etc.etc. De hoogste schatting van de onderzoeksbureaus is 21.000 banen die direct of indirect verloren gaan.

• Nederlandse energiebedrijven willen miljarden steken in de ombouw naar schone energie. Het blijft afwachten of die grote buitenlandse bedrijven dat ook zullen doen.

• Als die buitenlanders te weinig investeren in centrales, kan er (af en toe) nog een tekort aan elektriciteit ontstaan ook. Dus de betrouwbaarheid van de energievoorziening neemt af.

• De jaarlijkse extra kosten van € 450 miljoen noemden we al.

• De netten zijn verhuurd aan en teruggehuurd van Amerikaanse beleggers - in dit geval bedrijven - om belastingvoordeel te behalen. De betreffende contracten heten CBL’s. Cross Border Leases. Verhuur over de grenzen.

Splitsen betekent echter nieuwe contracten moeten maken. Maar in Amerika mogen voor díe nieuwe contracten sinds enige tijd de fiscale voordelen niet meer gelden. Amerikaanse beleggers lopen door splitsing dus belastingvoordeel mis en komen dan hier verhaal halen. Dat gaat miljarden kosten. Moeten we nog vragen bij wie die rekening straks wordt neergelegd ?

 

De mythe van de lagere energieprijzen

De splitsing van energiebedrijven zou de belangen van de consument moeten dienen. Maar, de extra concurrentie heeft eigenlijk weinig invloed op de energieprijzen.  

Veel mensen denken dat energiebedrijven de oorzaak zijn van de stijgende energienota’s. Maar hun invloed is helemaal niet zo groot. Zo blijkt uit de prijsontwikkeling dat bij elektriciteit de stijgingen worden veroorzaakt door belastingen (zie grafiek). Bij gas ligt de oorzaak in de stijgende olieprijzen waaraan de gasprijzen zijn gekoppeld.  

Het argument voor de splitsing van energiebedrijven is dat door concurrentie de prijzen drastisch zullen dalen. Maar dat zal nog tegenvallen. De prijzen zijn namelijk opgebouwd uit vier componenten. Alleen op het het onderdeel levering zal er geconcurreerd gaan worden.

Bij elektriciteit is dat slechts zo’n kwart van de totale prijs (zie grafiek). Mocht er door concurrentie een eventuele prijsdaling ontstaan, dan zullen we daar weinig van merken. Bij gas is het onderdeel levering wel iets groter, maar ook hier zullen de effecten gering zijn.

 

Tragisch mislukking van een dapper voornemen

De hele concurrentie-operatie, die ooit bedoeld was om de consument goedkoper af te laten zijn, slaat door het ondoordachte handelen van één minister dus precies om in het tegendeel. Dus dit wetsvoorstel van het kabinet-Balkenende is slecht voor Nederland. Heel slecht.

 

Van der Hoeven aanpakken? Fracties aanpakken!

Waarom “die Van der Hoeven” dan niet wordt aangepakt? Geen enkele regeringspartij durft de zaak op de spits te drijven, bang dat een crisis rond een minister zou kunnen leiden tot een kabinetscrisis en dus nieuwe verkiezingen.

Zelfs het CDA, dat het met ons eens is, opereert uiterst voorzichtig. Dus Van der Hoeven kan haar eigenwijze gang gaan. Over uw rug...

 

Dus er is maar één oplossing. Juist de kiezers moeten aan de politieke partijen in Den Haag duidelijk maken, dat zij die splitsing niet pikken.

• Geen hogere energierekening

• Geen uitverkoop van onze bedrijven aan het buitenland

• Geen banenverlies

• Niet vér voor de Europese dwingelandij uitlopen

 

Registreer dus uw proteststem  op deze site! Bedankt!

                                                                                 

De werknemers