www.splitsingnee.nl

Over deze website

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken wil energiebedrijven dwingen om zich op te splitsen. Dat zou de concurrentie bevorderen. Maar splitsing is de slechtst denkbare oplossing hiervoor. Dus het verzet is groot. Op deze site vind je daarover meer informatie.

Kern is:

Splitsing is een zeer kostbare zaak: jaarlijks vergt het extra kosten van 
450 miljoen. Daar zal de consument voor opdraaien.

Het is slecht voor de werkgelegenheid. Duizenden banen gaan verloren.

Grote buitenlandse ondernemingen komen de geplitste bedrijven opkopen, zodat we zelf niks meer te zeggen hebben over de prijs van energie. Tel uit je winst.

Dus dit wetsvoorstel van het kabinet-Balkenende is slecht voor Nederland.

De ondernemingsraden van de bedrijven, verenigd in Het Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven (LME) hebben het initiatief genomen tot actie richting politiek vanuit werknemerskant. Vandaar deze website.

Naast deze website worden tv-spotjes, advertenties, posters en vlugschriften ingezet om het Nederlandse publiek aan het denken te zetten, te waarschuwen en tot actie op te roepen. 

Wil je meer weten over het LME, kijk dan op de website. Een bijdrage storten in het actiefonds kan ook: Giro 1033823 t.n.v. het LME Actiefonds, Arnhem.

 

Disclaimer

De op de site getoonde informatie wordt door het LME met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, inzake de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door het LME uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

 
Copyright

Niets van deze website mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande toestemming van het LME.

 

Productie

Concept, grafisch ontwerp, bouw en technisch beheer van deze site worden verzorgd door Castel Mediaproducties.