www.splitsingnee.nl

Dossier

Onderstaande links geven toegang tot meer diepgaande informatie over de gevolgen van de splitsing van de energiebedrijven.
 

LME

 

Brief vakbonden en LME

Brief aan Kamercommissie EZ (Eerste Kamer)

Behoedzaam fuseren

Plan tot behoud en versterking van de Nederlandse energiesector

Position Paper LME

Energiesector op dood spoor. Position Paper van de medezeggenschapsraden in verband met de voorgenomen splitsing van de Nederlandse energiedistributiebedrijven.


Energiebedrijven

 

Brief van Delta

Brief aan EZ Minister Brinkhorst over juridische positie Delta bij splitsing

Brief van Eneco

Brief aan EZ Minister Van der Hoeven over juridische positie Eneco bij splitsing

Brief van de CEO's van Essent, Nuon, Eneco en Delta

Brief aan EZ Minister Wijn over het Nederlandse energiebeleid in relatie tot ontwikkelingen op de mondiale energiemarkten

Notitie van de energiebedrijven

Splitsingswet nader bekeken

Brief namens zes gedeputeerden (aandeelhoudervertegenwoordigers) aan de Eerste en Tweede Kamer

Koninklijk Besluit tot splitsing van de Nederlandse energiebedrijven is onverantwoord en in strijd met de in de in de Eerste Kamer aangenomen motie

 

Ministerie van Economische Zaken

 

Motie-Doek/Sylvester

Tekst Eerste Kamermotie die splitsing aan voorwaarden verbindt

Brief van de Minister van FinanciŽn

Brief aan de Tweede Kamer m.b.t. verkoop TenneT

Bericht van TenneT

Persbericht TenneT m.b.t. investeringen buitenland en reactie Laurens de Vries (TU Delft)

Tekst Hoorzitting TK 14 dec. 2005

Verslag Tweede Kamer hoorzitting over consequenties splitsing

 

Adviezen m.b.t. de splitsingswet

 

Advies van de Raad van State

Advies over de Elektriciteitswet en het onafhankelijk netbeheer

Advies van de commissie Kist

Bevindingen van de Commissie Validatie "Splitsing Energiebedrijven"

Advies van DTe

Onderzoeksrapport over het publiek en onafhankelijk netbeheer

Advies van NMa

Consultatiedocument concentraties energiemarkten

Artikel van Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam in ESB van 12-08-2005

Splitsen energiebedrijven vermindert concurrentie

Paper van Prof. Dieter Helm gemaakt in opdracht van LME

A comment on the proposals to legally unbundle ownership of the electricity distribution networks in the Netherlands

Nederlandse versie

Rapport van het Centraal Planbureau

Vertical separation of the energy-distribution industry; an assessment of several options for unbundling.

Discussion Paper van Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam

Divide and Rule: The economic and legal implications of the proposed ownership unbundling of distribution and supply companies in the Dutch electricity sector.

 

Onderzoeken naar de consequenties van splitsing

 

Rapport van SEO - Economisch Onderzoek

Calculus van het publieke belang op de elektriciteitsmarkt

Rapport van SEO - Economisch Onderzoek

De welvaartseffecten van het splitsingsvoorstel; een overkoepelend beeld

Rapport van SEO - Economisch Onderzoek

Splitsen op de weegschaal

Advies van SEO - Economisch Onderzoek

Advies aan de Gedeputeerde staten van de provincie Zeeland betreffende de aankondigde wetgeving splitsing energiebedrijven

Rapport van Prof. dr. H. Schenk  - Universiteit van Utrecht

De effecten van ontbundeling van energiebedrijven op overnamerisicoís in de sector

Rapport van de Algemene Energieraad

Energiemarkten op de weegschaal;  een signaleringsadvies over de liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkt

Rapport van Roland Berger

Liberalisering zorgt voor banenverlies

Rapport van Cap Gemini

Onderzoek naar werkgelegenheidseffecten van liberalisering, splitsing en privatisering

 

Onderzoeken naar energiebeleid en liberalisering

 

Notitie van CE Delft in opdracht van de Bezinningsgroep Energiebeleid

Vrije stroom, vieze stroom, weg stroom? Effecten van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt

Manifest van Wouter van Dieren, Jan Paul van Soest en Eric-Jan Tuininga

Marktmacht of energiepolitiek; Helios manifest

Rapport van IMSA

Geopolitiek; marktmacht of staatssturing

Rapport van de Algemene Energieraad en Adviesraad Internationale Vraagstukken

Energiek buitenlands beleid

Rapport van de Algemene Energieraad

Behoedzaam Stroomopwaarts

Rapport Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

Energiekeuze(s) belicht : Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en de gassector in Nederland