www.splitsingnee.nl

De gevolgen

Waarom zou het een ramp zijn voor Nederland als de energiebedrijven moeten worden opgesplitst?

• Veel van de zekerheden die in meer dan honderd jaar zijn opgebouwd, worden dan in één klap overboord gegooid. Nu nog behoort de Nederlandse energievoorziening tot de betrouwbaarste in Europa.

• En rekening houdend met het huidige internationale prijsniveau, is de prijs die we ervoor betalen reëel. Dat zou door de gedwongen splitsing best eens kunnen veranderen!

  1. Nog hogere energieprijzen
  2. Buitenlandse overname
  3. Cross border lease
  4. Betrouwbaarheid
  5. Werkgelegenheid
  6. Geen weg terug

 

1. Nog hogere energieprijzen

Momenteel betalen we veel voor onze energie. De belangrijkste oorzaak daarvan is de internationale notering van de olieprijzen. Kort gezegd, de olieprijs. Want alle overige energieprijzen zijn daar op de een of andere manier aan gekoppeld. Ook belastingen (energiebelasting en BTW) zijn een flinke post. (lees meer.)

Verwacht mag worden dat als gevolg van buitenlandse overname van onze bedrijven na splitsing de prijzen nog verder zullen stijgen. Investeerders willen namelijk waar voor hun dure geld. Ze zullen proberen meer rendement uit hun bedrijven te halen. En dat gaat nu eenmaal het gemakkelijkste door de prijzen te verhogen. Per huishouden zou dat neerkomen op € 52 extra, bovenop de jaarlijkse energierekening.

 

2. Buitenlandse overname

Vergeleken met een aantal buitenlandse bedrijven, zijn de Nederlandse energiebedrijven kleine jongens. Neem bijvoorbeeld het Belgische Electrabel. Dat is net zo groot als de drie grootste Nederlandse energiebedrijven bij elkaar. En bedrijven als E.on (Duitsland) en EdF (Frankrijk) zijn wel tien maal zo groot als het grootste Nederlandse energiebedrijf, Essent. 

Al jaren zijn deze ‘energiereuzen’ op overnamepad en regelmatig hebben ze hun oog al laten vallen op Nederland. De kans is groot dat na een gedwongen splitsing Nederlandse bedrijven door deze reuzen worden opgeslokt.

Die buitenlanders zien Nederland heus niet als hun thuismarkt. Je moet er toch niet aan denken dat onze energievoorziening straks wordt aangestuurd vanuit Brussel, Parijs of Berlijn!

 

3. Cross border lease

Op veel van de huidige netwerken is een zogeheten cross border lease-constructie van toepassing. Dat is een financiële constructie waarbij bijvoorbeeld de elektriciteitsnetwerken (of andere energie-installaties) aan Amerikaanse investeringsmaatschappijen zijn verkocht en daarna zijn teruggeleasd. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten. De Amerikaanse investeerders hebben in eigen land een fors belastingvoordeel en dat delen ze met de Nederlandse energiebedrijven.

Dit is een volstrekt legale constructie die ook in vele andere sectoren zijn toepassing vindt. Zij heeft honderden miljoenen voordeel opgeleverd, wat natuurlijk prijsstijgingen in Nederland bespaarde.

Uiteraard liggen er aan deze cross border lease-constructies langlopende contracten ten grondslag. Soms hebben ze zelfs een looptijd van tientallen jaren. Als die contracten door de splitsing moeten worden opengebroken, kunnen de Amerikaanse partijen miljarden aan schadevergoedingen eisen. Uiteindelijk krijgt de consument de kosten daarvan weer doorberekend.

 

4. Betrouwbaarheid

Wie wel eens in Frankrijk heeft gekampeerd, weet uit ondervinding dat daar de kans op stroomuitval groter is dan bij ons. Dat blijkt ook uit internationale statistieken. Nederland kent een gemiddelde stroomuitval van zo’n dertig minuten per jaar. In Frankrijk is dat meer dan 50 minuten en in Italië is dat zelfs bijna 200 minuten. In internationale vergelijkingen scoren de Nederlandse energiebedrijven dan ook erg goed.

Als buitenlandse normen ook in Nederland gaan gelden, zou het met de betrouwbaarheid van onze energievoorziening wel eens snel minder kunnen worden. Met alle gevolgen van dien!

 

5. Werkgelegenheid

Als de buitenlandse reuzen succes hebben bij hun overnamejacht in Nederland, zullen er veel banen verloren gaan. Ga maar na: Nederlandse hoofdkantoren gaan sluiten, centrales worden niet meer vervangen en de verkoopkantoren krijgen een sterk afgeslankte vorm. De schattingen wat dat voor gevolgen voor de werkgelegenheid zal hebben, lopen uiteen. Maar ze komen allemaal uit tussen 14.000 en 21.000 fte’s. Dat zijn niet alleen banen in de energiesector zelf, maar ook bij allerlei toeleveringsbedrijven.

Het werkgelegenheidseffect zal dus een olievlekwerking hebben. Dat strekt zich langzaam maar zeker ook over andere sectoren uit.

 

6. Geen weg terug

Sommige zaken zijn onherroepelijk. Een tatoeage bijvoorbeeld, die neem je voor het leven. En een monument kun je maar één keer slopen. De Nederlandse energievoorziening heeft een geschiedenis van meer dan honderd jaar. Die staat als een huis. Die laat je toch niet instorten!

Zeg daarom NEE tegen de splitsing.